วันชาติมอญ รายงานคดี

รายงานคดีชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิชา Ethono Musicology Fieldwork อาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์อานันต์ นาคคง ซึ่งวีดีโอชิ้นนี้เกี่ยวกับการลงภาคสนามเก็บข้อมูลในงาน “วันชาติมอญ” ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นวันที่คนไทยเชื้อสายมอญ หรือคนชนชาติมอญจะมารวมตัวระลึกชาติของตนเองและมาร่วมสนุกสังสรรค์ร่วมกัน,,,